Technik sterylizacji medycznej

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Osoba zatrudniona na stanowisku Technik sterylizacji medycznej zajmuje się wieloetapowym przygotowaniem do użycia sprzętu i narzędzi medycznych. Celem pracy Technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Główne zadania spoczywające na osobie wykonującej ten zawód to mycie i dezynfekcja manualna narzędzi, przygotowywanie roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych, mycie i dezynfekcja maszynowa narzędzi, obsługa maszyn do mycia i dezynfekcji, kontrola sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym, sterylizacja narzędzi, bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego, obsługa sterylizatorów, kontrola procesu sterylizacji oraz prowadzenie dokumentacji wszystkich wykonanych czynności.

Absolwenci kierunku Technik sterylizacji medycznej znajdą zatrudnienie w centralnych i lokalnych sterylizatorniach, w gabinetach stomatologicznych, gabinetach kosmetycznych i zakładach opieki zdrowotnej.

Nauka na kierunku Technik sterylizacji medycznej trwa 2 semestry (rok).
Zajęcia teoretyczne odbywają się w salach wykładowych szkoły. Zajęcia praktyczne prowadzone są w wybranych zakładach i gabinetach.