Technik ortopeda

TECHNIK ORTOPEDA

Osoba zatrudniona na stanowisku Technika ortopedy zajmuje się, m.in.:

  • projektowaniem, doborem oraz sprzedażą sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego
  • realizacją indywidualnych zamówień na przedmioty ortopedyczne
  • montażem i demontażem oraz obróbkę wykończeniową przedmiotów ortopedycznych
  • wykonywaniem pozytywów gipsowych
  • doborem elementów i półfabrykatów do wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
  • dokonywaniem okresowych przeglądów i napraw przedmiotów ortopedycznych

Absolwenci kierunku Technik ortopeda znajdą zatrudnienie w szpitalnych oddziałach ortopedycznych i rehabilitacyjnych, w zakładach usprawniania leczniczego oraz w zakładach sprzętu ortopedycznego.

Nauka na kierunku Technik ortopeda trwa 4 semestry (2 lata). Zajęcia teoretyczne odbywają się w salach wykładowych szkoły. Uczniowie otrzymują zatrudnienie w wybranych zakładach ortopedycznych.