Technik optyk

TECHNIK OPTYK

Kierunek kształcenia Technik optyk zajmuje się nauką o poprawianiu sprawności narządu wzroku. Nauka na tym kierunku daje przygotowanie do jednego z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku krajowym i zagranicznym.

Innowacyjność kierunku opiera się na nowatorskiej podstawie programowej, która została poszerzona o wiele interesujących zajęć i ćwiczeń niespotykanych dotąd w żadnych innych szkołach kształcących optyków. Z tego też względu w Instytucie kładziemy nacisk m.in. na kursy refrakcji, które dadzą naszym słuchaczom możliwość zdobycia nie tylko dyplomu Technika optyka ale i Refrakcjonisty.

Absolwenci kierunku zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • doboru, wykonywania i dopasowania szkieł okularowych lub soczewek kontaktowych oraz innych pomocy wzrokowych, stosowanych do zidentyfikowanych wad refrakcji
  • przeprowadzania badań komputerowych wzroku
  • wykonywania pomiarów oftalmicznych, naprawy i konserwacji wszystkich typów okularów i pomocy wzrokowych
  • doradztwa klientom w zakresie doboru opraw okularowych pod względem technicznym na podstawie pomiaru rozstawienia źrenic, szerokości osadzenia nosa i innych oraz pod względem estetycznym
  • wykonywania wszelkich napraw i konserwacji różnych okularów
  • orientowania się w profilaktyce chorób oczu i kierowania klientów w razie potrzeby do lekarza okulisty
  • zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Podstawa programowa dla zawodu Technik optyk obejmuje następujące kwalifikacje:

M.14 – Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
M.30 – Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

Absolwenci kierunku Technik optyk znajdą zatrudnienie przede wszystkim w sektorze usługowo-handlowym, w salonach optycznych, w gabinetach optometrystycznych, w punktach serwisowych, w placówkach medycznych i instytucjach naukowo-badawczych na stanowisku serwisanta i konserwatora aparatury.

Technicy optycy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i na stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania elementów i układów optyczno-mechanicznych i optoelektronicznych.

Nauka na kierunku Technik optyk trwa 4 semestry (2 lata). Zajęcia teoretyczne odbywają się w pracowniach i salach wykładowych szkoły. Słuchacze otrzymują zatrudnienie w salonach optycznych Doktor Marchewka