Technik masażysta

TECHNIK MASAŻYSTA

Technik masażysta świadczy usługi w zakresie wykonywania masaży leczniczych, kosmetycznych, sportowych, zabiegów fizykoterapeutycznych oraz gimnastyki leczniczej. Technik masażysta posiada biegłą znajomość podstaw teoretycznych i sprawność manualną oraz wykonuje podstawowe ćwiczenia lecznicze, uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta.

Absolwenci kierunku Technik masażysta znajdą zatrudnienie w zespołach rehabilitacyjnych szpitali, uzdrowisk, przychodni, w gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA, gabinetach kosmetycznych, klubach sportowych. Dodatkowo absolwenci kierunku posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Nauka na kierunku Technik masażysta trwa 4 semestry (2 lata). Zajęcia teoretyczne odbywają się w salach wykładowych szkoły. Zajęcia praktyczne prowadzone są w wybranych gabinetach lub ośrodkach.