Technik geolog

TECHNIK GEOLOG

Absolwenci kierunku Technik geolog posiadają wiedzę i uprawnienia do pracy przy:

  • nadzorze wykonywania odwiertów badawczych
  • opracowywaniu danych niezbędne do określania parametrów niezbędnych do rozpoczęcia procesów budowlanych
  • prowadzeniu dokumentacji i przetwarzaniu wyników badań, a także do prowadzenia działalności geoturystycznej

Absolwenci kierunku Technik geolog znajdą zatrudnienie przy wykonywaniu odwiertów badawczych, przy planowaniu inwestycji budowlanych, a także w zakładach i instytutach geologicznych.

Nauka na kierunku Technik geolog trwa 4 semestry (2 lata). Zajęcia teoretyczne odbywają się w salach wykładowych szkoły. Zajęcia praktyczne prowadzone są w wybranych jednostkach i zakładach.