Technik farmaceutyczny

TECHNIK FARMACEUTYCZNY

Technik farmaceutyczny zajmuje się wytwarzaniem produktów leczniczych, sporządzaniem leków, wydawaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Absolwent kierunku Technik farmaceutyczny zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • przyrządzania leków recepturowych, niezawierających w swoim składzie trucizn i środków odurzających
  • przygotowywania do sprzedaży gotowych leków (porcjowanie, etykietowanie)
  • rozróżniania podstawowych grup leków w układzie farmakologicznym i postaci, w jakich są wytwarzane
  • charakteryzowania drogi podania, postaci leków i dawki leku oraz informowania pacjenta o sposobie użycia leku i jego przechowywaniu
  • współprowadzenia analizy w laboratoriach oraz kontrolowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych
  • organizowania i rozliczania pracy punktu aptecznego
  • obsługiwania aparatury i urządzeń przemysłu farmaceutycznego

Absolwenci kierunku Technik farmaceutyczny znajdą zatrudnienie w aptekach, punktach aptecznych, przemyśle farmaceutycznym, przy wykonywaniu prac technicznych, analitycznych i administracyjnych związanych z produkcją leków, analizą i kontrolą jakości leków oraz obrotem środkami farmaceutycznymi, artykułami sanitarnymi i sprzętem medycznym.

Nauka na kierunku Technik farmaceutyczny trwa 4 semestry (2 lata). Zajęcia teoretyczne odbywają się w salach wykładowych szkoły. Instytut gwarantuje słuchaczom zatrudnienie w wybranych punktach aptecznych.