Technik elektroradiolog

TECHNIK ELEKTRORADIOLOG

Technik elektroradiolog świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii. W pracy korzysta z wiedzy na temat metod diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, gamma, protonowe i neutronowe, a także pole magnetyczne i ultradźwięki.

Absolwenci kierunku Technik elektroradiolog znajdą zatrudnienie w gabinetach i pracowniach diagnostycznych (rentgenowskich, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, angiografii, echo i elektrokardiografii, spirometrii, audiometrii), a także w salach operacyjnych, szpitalnych oddziałach ratunkowych, i in.

Nauka na kierunku Technik elektroradiolog trwa 5 semestrów (2,5 roku).
Zajęcia teoretyczne odbywają się w salach wykładowych szkoły. Zajęcia praktyczne prowadzone są w wybranych pracowniach diagnostycznych i gabinetach.