Technik elektroniki i informatyki medycznej

TECHNIK ELEKTRONIKI I INFORMATYKI MEDYCZNEJ

Osoby zatrudnione na stanowisku Technika elektroniki i informatyki medycznej zajmują się obsługą, nadzorem i kontrolą elektronicznego i informatycznego sprzętu medycznego.
Absolwent kierunku przygotowany jest do współpracy w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych w czasie badań i zabiegów. Potrafi wykonywać pomiary i testować elektroniczną aparaturę medyczną przed dopuszczeniem jej do użytku oraz obsługiwać urządzenia elektroniki i informatyki medycznej.

Absolwenci kierunku Technik elektroniki i informatyki medycznej znajdą zatrudnienie we wszystkich podmiotach leczniczych wykorzystujących w swych usługach skomputeryzowaną aparaturę medyczną.

Nauka na kierunku Technik elektroniki i informatyki medycznej trwa 4 semestry (2 lata). Zajęcia teoretyczne odbywają się w salach wykładowych szkoły. Zajęcia praktyczne prowadzone są w wybranych jednostkach medycznych.