Technik dentystyczny

TECHNIK DENTYSTYCZNY

Zakres kompetencji zawodowych osób zatrudnionych na stanowisku Technik dentystyczny obejmuje samodzielne laboratoryjne wykonawstwo uzupełnień protetycznych, szczękowo-ortopedycznych i twarzowo-szczękowych, zleconych przez lekarza dentystę. Prace te wytwarzane są z akrylu, silikonu, kompozytu, ceramiki i metalu.
Zawód wymaga od kandydatów szczególnych predyspozycji, uzdolnień manualnych, precyzji i konsekwencji.

Absolwenci kierunku Technik dentystyczny znajdą zatrudnienie w pracowniach protetycznych i ortodontycznych. Mogą również otworzyć własne laboratoria w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nauka na kierunku Technik dentystyczny trwa 5 semestrów (2,5 roku).
Zajęcia teoretyczne odbywają się w salach wykładowych szkoły. Słuchacze kierunku otrzymają zatrudnienie w wybranych pracowniach protetycznych.