Protetyk słuchu

PROTETYK SŁUCHU

Osoba zatrudniona na stanowisku Protetyk słuchu zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem aparatów słuchowych. Protetyk słuchu zajmuje się osobami niedosłyszącymi i osobami z podejrzeniem niedosłuchu, wykonuje specjalistyczne badania słuchu oraz dokonuje wyboru i dopasowania aparatu słuchowego do potrzeb pacjenta.

Absolwenci kierunku Protetyk słuchu znajdą zatrudnienie w dużych firmach i przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i wytwarzaniem aparatów słuchowych, systemów komunikacji scenicznej i in.

Nauka na kierunku Protetyk słuchu trwa 4 semestry (2 lata). Zajęcia teoretyczne odbywają się w salach wykładowych szkoły. Słuchacz otrzymuje zatrudnienie w wybranej pracowni protetycznej.