Ortoptystka

ORTOPTYSTKA

Kierunek kształcenia Ortoptystka zajmuje się nauką diagnozowania i leczenia niedowidzenia, zeza oraz zaburzeń widzenia obuocznego u dzieci i dorosłych.

Nauka na tym kierunku daje przygotowanie do jednego z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku krajowym i zagranicznym.

Na tym kierunku uczeń zdobędzie wiedzę w zakresie:

  • diagnozowania wszystkich postaci zeza, a także innych problemów związanych z ustawieniem i ruchliwością gałek ocznych
  • określania problemów z akomodacją, konwergencją, dywergencją
  • planowania i prowadzenia treningu wzrokowego
  • prowadzenia badań ortoptystycznych dorosłych i dzieci od 6 roku życia

Kompetencje ortoptysty:

  • zdiagnozowanie tych aspektów widzenia, które nie są diagnozowane podczas standardowego badania okulistycznego (czyli m.in.: akomodacja, konwergencja, ruchy gałek ocznych, zez ukryty czy widzenie przestrzenne)
  • rehabilitacja wybranych funkcji wzrokowych w zakresie zaburzeń widzenia obuocznego i zaburzeń ruchomości gałek ocznych (głównie: niedowidzenie, zez)
  • wspomaganie pracy okulisty w procedurach diagnostycznych dotyczących chorób oka i systemu wzrokowego

Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie w przychodniach leczenia zeza, gabinetach ortoptycznych i pleoptycznych, oddziałach okulistycznych, sanatoriach leczenia zeza i niedowidzenia, w przedszkolach dla dzieci zezujących i niedowidzących. Ortoptyści mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą, świadcząc usługi medyczne w zakresie ortoptyki.

Nauka na kierunku Ortoptystka trwa 4 semestry (2 lata). Zajęcia teoretyczne odbywają się w pracowniach i salach wykładowych szkoły. Uczniowie znajdą zatrudnienie w salonach optycznych Doktor Marchewka.