Opiekun medyczny

OPIEKUN MEDYCZNY

Opiekun medyczny to zawód polegający na wykonywaniu czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych nad osobą chorą. Czynności te polegają na sprawowaniu opieki, która zapewni choremu możliwie jak największą wygodę i bezpieczeństwo podczas podstawowej aktywności życiowej. Do czynności pielęgnacyjnych należą działania związane z odżywaniem, higieną czy mobilnością osoby objętej opieką.

Absolwenci kierunku Opiekun medyczny znajdą zatrudnienie w placówkach medycznych, tj. szpitale, hospicja, sanatoria, ośrodki rehabilitacyjne, a także w domach pomocy społecznej, fundacjach wspierających chorych i potrzebujących oraz prywatnych klinikach. Absolwent kierunku może również świadczyć usługi w ramach indywidualnej opieki nad pacjentem w jego domu.

Nauka na kierunku Opiekun medyczny trwa 2 semestry (rok).

Zajęcia teoretyczne odbywają się w salach wykładowych szkoły. Zajęcia praktyczne prowadzone są w wybranych zakładach i placówkach medycznych.