Asystentka stomatologiczna

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

Kierunek kształcenia Asystentka stomatologiczna zajmuje się nauką profesjonalnej asystentury w gabinecie dentystycznym. Asystentka stomatologiczna odpowiedzialna jest nie tylko za odpowiednie przygotowanie narzędzi, materiałów czy leków, ale także za kontakt z pacjentem. Dba o higienę gabinetu stomatologicznego zarówno przed jak i po zabiegu oraz sporządza dokumentację medyczną.

Absolwenci kierunku Asystentka stomatologiczna znajdą zatrudnienie w prywatnych lub państwowych gabinetach dentystycznych, klinikach specjalizujących się w konkretnej dziedzinie stomatologii, rejestracjach medycznych czy oddziałach chirurgii twarzowo-szczękowej.

Nauka na kierunku Asystentka stomatologiczna trwa 2 semestry (rok). Zajęcia teoretyczne odbywają się w salach wykładowych szkoły. Zajęcia praktyczne prowadzone są w wybranych gabinetach dentystycznych.