Specjaliści dbający o nasz wzrok, czym zajmuje się: optyk, okulista, optometrysta, refrakcjonista, ortoptystka, tyflopedagog?

Optyk, okulista, optometrysta, refrakcjonista, ortoptystka i tyflopedagog – każdy z wymienionych zawodowców odpowiada za nasz narząd wzroku i prawidłowe widzenie. Często zdarza się jednak, że jako pacjenci nie rozumiemy rożnicy i zależności między tymi specjalistami. Zdarza nam się błądzić w poszukiwaniu osoby, która mogłaby nam pomóc w problemach z widzeniem.

Poniższe fakty maja na celu dostarczyć czytelnikom dawkę informacji, by na przyszłość trafiać do odpowiedniej poradni, fachowca.

Okulista odpowiada za diagnozowanie i leczenie chorób związanych z wadą wzroku czy ogólnie narządem wzroku. Może podjąć się doboru korekcji okularów, czy polecić soczewki kontaktowe. Zazwyczaj to właśnie do okulisty kierujemy się w pierwszej kolejności, gdy czujemy, że z naszymi oczami dzieje się coś niepokojącego (np. bóle oczu, bóle głowy, zawroty, bądź niepokojące zmiany w obrębie układu wzrokowego.

Optometrysta prowadzi praktykę w obrębie badań refrakcji, zaopatruje nas również w pomoce wzrokowe w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. Możemy mu zaufać, gdy mamy już zdiagnozowaną chorobę oczu, skorzystać z form rehabilitacji, które proponuje. To on pomoze nam w procesie korekcji wady wzroku, ponieważ głównie za to odpowiada- dobiera odpowiednie okulary oraz soczewki. Możemy również liczyć na jego pomoc, jeśli chodzi o dodatkowe funkcje jaki maja pełnić nasze okulary, np. filtry poprawiające komfort widzenia. Zawodem zbliżonym do optometrysty jest kontaktolog, który koncentruje się na doborze soczewek kontaktowych.

Refrakcjonista to osoba trudniąca się wadami refrakcji układu wzrokowego (optyką oka), możemy zaliczyć do nich: krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm, starczowzroczność. Jego zadanie do dobór okularów lub soczewek kontaktowych, które pozwolą zminimalizować bądź skorygować wymienione wady.

Optyk to specjalista, który odpowiada za wykonanie okularów na podstawie recepty, którą wydaje pacjentowi okulista lub optometrysta. Nie będzie dla niego również stanowiła problemu konserwacja czy naprawa używanych lub uszkodzonych okularów.

Ortoptystka diagnozuje i prowadzi ćwiczenia wybranych funkcji wzrokowych. Do najbardziej popularnych zaliczymy zaburzenia widzenia obuocznego i ruchomości gałek ocznych. Orto znaczy prosty, więc ortoptystka to specjalista od prostych oczu. Do jego zadań należy również wspomaganie pracy okulisty w procesie badania chorób oka i układu wzrokowego. Ortoptysttkę możemy nazwać rehabilitantem oczu.

Tyflopedagog zajmuje się diagnozą, rehabilitacją i nauką życia ludzi, którzy są niewidomi (od urodzenia lub dzieciństwa) lub słabowidzący (do tej grupy zaliczamy również dzieci).

Tyflopedagoga możemy śmiało nazwać nauczycielem osób, których narządy wzroku pogarszają się a tym samym ich możliwości funkcjonowania w społeczeństwie wymagają od nich dostosowania i zmiany trybu życia (uczy poruszania przestrzennego, orientacji, dobiera pomoce optyczne w postaci np. lup). Po pomoc do tyflopedagoga zwracamy się szukając placówek, poradni oświatowych oraz poradni specjalistycznych.

Podsumowując:

  • Okulista leczy oczy.
  • Optometrysta dostosuje korekcję optyczna i prowadzi terapię widzenia przy każdym zaburzeniu funkcji wzrokowych.
  • Refrakcjonista zaopiekuje się osobami z wadami refrakcji układu wzrokowego.
  • Ortoptystka prowadzi ćwiczenia ortoptyczne specjalizując się w leczeniu stanów zezowych i niedowidzenia. Diagnozuje zaburzenia widzenia obuocznego.
  • Optyk wykonuje okulary.
  • Tyflopedagog jest pedagogiem słabowidzących i niewidomych.

Warto dodać, że obecnie w Polsce i na świecie z roku na rok odnotowuje się diametralny wzrost wad układu wzrokowego (co wynika z prowadzonego trybu życia – korzystanie z komputerów, telefonów, smartfonów, itp.).

Wyżej wymienione zawody są jednymi z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy!

DBAJ O SWÓJ WZROK!!!