Ruszyliśmy z nowym kierunkiem!

W Niepublicznej Policealnej Szkole Medycznej od 1 września 2017r., rozpoczęliśmy kształcenie n kierunku ortoptystka. Uczniowie podczas 2- letniej nauki wezmą udział w zajęciach m. in. z działalności gospodarczej w ochronie zdrowia, podstaw psychologii, postaw anatomii i patofizjologii, omówią wybrane zagadnienia z pediatrii, poznają podstawy optyki, język migowy czy metody i techniki pracy ortoptystki. Zajęcia prowadzone są z profesjonalną kadrą.

Absolwenci naszego kierunku znajdują zatrudnienie w przychodniach leczenia zeza, gabinetach ortoptycznych i pleoptycznych, oddziałach okulistycznych, sanatoriach leczenia zeza i niedowidzenia, w przedszkolach dla dzieci zezujących i niedowidzących.

Ortoptyści mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą dotyczącą świadczenia usług medycznych w zakresie ortoptyki.
Kształcenie obejmuje bezpłatny egzamin z kwalifikacji Z.10- Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki!