Rekrutacja na nowy kierunek

Zasady rekrutacji

Przyjęcie na wybrany kierunek następuje na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania miejsc.
Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia zgłoszenia jest rejestracja on-line lub osobiste złożenie w sekretariacie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty

  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • Kwestionariusz osobowy (dostępny w sekretariacie szkoły)
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku
  • Trzy zdjęcia
  • Potwierdzenie dokonania przelewu opłaty wpisowej po uzyskaniu pozytywnej decyzji.

 

Dokumenty

Regulamin rekrutacji

Miejsce składania dokumentów

W celu umówienia się na złożenie dokumentów prosimy o wcześniejszy kontakt e-mailowy:

sekretariat@piko.edu.pl
lub telefoniczny: +48 84 627-69-42

Formularz rekrutacyjny