Policealna Szkoła Kształcenia Optyków

Policealna Szkoła Kształcenia Optyków

Policealna Szkoła Kształcenia Optyków w Tarnogórze wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na rynku pracy, gdzie brakuje fachowców w tej dziedzinie. Dzięki możliwości łączenia nauki z praktyczną nauką zawodu, a także gwarancji pracy dla absolwentów – jesteśmy idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy pragną zdobyć atrakcyjny zawód.
Innowacyjność naszej szkoły policealnej opiera się także na nowatorskiej podstawie programowej, która została poszerzona o wiele interesujących zajęć i ćwiczeń niespotykanych dotąd w żadnych innych szkołach kształcących optyków. Z tego też względu w PIKO kładziemy nacisk m.in. na kursy refrakcji, które dadzą naszym słuchaczom możliwość zdobycia dyplomu Technika Optyka jak i Refrakcjonisty.

Po skończeniu naszej 2-letniej Policealnej Szkoły Kształcenia Optyków, absolwenci będą nie tylko wysoko wykwalifikowanymi Technikami Optykami, Optometrystami, ale zdobędą również wiedzę i umiejętności, które pozwolą m.in. zostać specjalistą w sprzedaży w branży optycznej, a także szybko awansować na kierownicze stanowiska – umożliwią to m.in. zajęcia z technik sprzedaży, zarządzania salonem, czy zarządzania zasobami ludzkimi.

Rok szkolny

Całość nauki trwa 4 semestry (2 lata).

Zajęcia edukacyjne odbywają się co 2 tygodnie w cyklu zaocznym weekendowym (soboty i niedziele) w pracowniach i salach wykładowych szkoły.

PIKO daje gwarancję odbycia staży w salonach optycznych Doktor Marchewka w całej Polsce.

Przedmioty kierunkowe

Przedmioty ogólnokształcące:

  • Podstawy przedsiębiorczości

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

  • Podstawy konstrukcji maszyn
  • Optyka i przyrządy optyczne
  • Technologie pomocy wzrokowych
  • Anatomia, fizjologia i patologia oka
  • Działalność gospodarcza w optyce
  • Język obcy w optyce

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

  • Rysunek techniczny
  • Pomoce wzrokowe
  • Pomiary i technologie optyczno-mechaniczne

Dyplom

Cykl kształcenia w Policealnej Szkole Kształcenia Optyków kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Po zdaniu egzaminu przeprowadzonego przez okręgową komisję egzaminacyjną, absolwent, w zależności od wybranego kierunku, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły wraz z dyplomem, uzyskawszy tytuł zawodowy technik optyk lub ortoptysta.