Podstawy rysunku perspektywicznego.

 1. Iluzja przestrzeni – różne sposoby określania przestrzeni (rys historyczny)
 2. Horyzont, znikający punkt i skrót perspektywiczny
 3. Perspektywa zbieżna (jedno, dwu i trójpunktowa- związane z nią zagadnienia)
 4. Najczęstsze błędy w rysunku perspektywicznym
 5. Pomiary perspektywiczne:

– podział na równe części w perspektywie równoległej i ukośnej

– przenoszenie planów dwuwymiarowych na rysunek przestrzenny we właściwej skali

– wykreślenie sześcianu, brył regularnych, cylindrów, elips i brył platońskich

 1. Cień własny i cień rzucony – wykreślanie cienia rzuconego
 2. Dwa rodzaje odbić
 3. Pejzaż miejski, wiejski (rysowanie nieodłącznych elementów przestrzeni, takich jak figury ludzkie, zwierzęta lub drzewa w odpowiedniej skali, nadawanie realistycznych faktur itd.)
 4. Rysowanie wnętrz
 5. Rysunek przestrzeni z wyobraźni
 6. Rysowanie w plenerze

 

Poza tym wiele tematów i zagadnień uzupełniających, takich jak: rysowanie różnymi technikami i na różnych formatach papieru, rysowanie odręczne linii prostych, kompozycja, kadrowanie, światłocień, rytm itd.

 

Prowadzący. Krzysztof Malczewski

Czas trwania kursu: 60 godzin- zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Organizacja: dysponujemy internatem, wyposażone sale do zajęć teoretycznych i praktycznych. W cenę wliczone są posiłki, bufet kawowy i materiały szkoleniowe.

Całość kursu zakończona uzyskaniem zaświadczenia wydanego przez Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego PIK w Tarnogórze.