Pierwsza pomoc

Zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy, uświadomienie roli ratownictwa społecznego i konieczności udzielania pierwszej pomocy na miejscu wypadku.

 

  1. Część teoretyczna:
  2. bezpieczeństwo na miejscu wypadku (wykład).
  3. wzywanie pomocy (wykład).
  4. organizacja miejsca wypadku (wykład).
  5. stany zagrożenia życia (wykład).

 

  1. Część teoretyczno – praktyczna
  2. resuscytacja krążeniowo-oddechowa (wykład + ćwiczenia).
  3. zaburzenia przytomności (wykład + ćwiczenia).
  4. zadławienie (wykład + ćwiczenia).

 

Po szkoleniu uczestnik będzie znał zasady bezpieczeństwa w czasie udzielania pomocy, potrafił udzielić pierwszej pomocy, umiał rozpoznać zagrożenia dla życia poszkodowanego oraz udzielić pomocy.

 

Czas trwania kursu: 6 godzin- zajęcia teoretyczne i praktyczne (forma weekendowa)

Prowadzący: Agnieszka Sztuk, Anna Kogut

Organizacja: dysponujemy internatem, wyposażone sale do zajęć teoretycznych i praktycznych. W cenę wliczone są posiłki, bufet kawowy i materiały szkoleniowe.

Całość kursu zakończona uzyskaniem zaświadczenia wydanego przez Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego PIK w Tarnogórze.