Ośrodek Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego

Niepubliczny Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Tarnogórze realizuje zadania z zakresu dokształcania teoretycznego oraz prowadzi z dorosłymi kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Do zadań Ośrodka należy:

 • organizowanie i prowadzenie dokształcania teoretycznego osób zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu
 • przygotowanie i wdrożenie oferty kształcenia w formach pozaszkolnych, uwzględniających potrzeby i warunki rynku pracy oraz umożliwiających przekwalifikowanie lub uzyskanie nowych kwalifikacji przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny

Niepubliczny Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Tarnogórze prowadzi następujące formy kształcenia ustawicznego:

 • kwalifikacyjne kursy zawodowe
 • kursy umiejętności zawodowych
 • kursy kompetencji ogólnych

Oferta Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego:

Pośród wielu kursów znajdują się propozycje zarówno dla początkujących, jak i dla zaawansowanych.

Zajęcia prowadzone są przez profesjonalną kadrę i ekspertów z danej dziedziny.

Zajęcia prowadzone są w małych grupach, zazwyczaj 6-10 osób by mieć pewność, że każdemu uczestnikowi kursu poświęcona zostanie należyta uwaga, a atmosfera zajęć będzie sprzyjać wspólnej i praktycznej nauce.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do dołączenia do grona naszych słuchaczy!

Wykaz szkoleń:

 • Kurs refrakcji st. 1,2,3
 • Technik sprzedaży w salonie optycznym
 • Kurs dla asystentów sprzedaży
 • Coaching zawodowy
 • Stylizacja i moda okularowa
 • Komputer w salonie optycznym, szkolenie IT
 • Język obcy w zawodzie optyka
 • Kurs fotograficzny – okiem i soczewką
 • Pierwsza pomoc
 • Kurs gastronomiczny, kuchnie regionów

Do pobrania: WYKAZ SZKOLEŃ

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem PIKO – KONTAKT.

Zapisy na szkolenie

Żeby wysłać zgłoszenie należy wypełnić wszystkie dane.

Podanie swoich danych oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie do celów szkoleniowych przez PIKO, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. nr 101 z 2002r., poz. 926, z późniejszymi zmianami).