Nasze kierunki

Technik optyk

Kierunek kształcenia technik optyk w Policealnej Szkole Kształcenia Optyków zajmuje się nauką o poprawianiu sprawności narządu wzroku. Nauka na tym kierunku daje przygotowanie do jednego z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku krajowym i zagranicznym.

Na tym kierunku nauczymy Cię m.in., jak:

 • dobierać, wykonywać i dopasowywać szkła okularowe lub soczewki kontaktowe oraz inne pomoce wzrokowe stosownie do zidentyfikowanych wad refrakcji
 • przeprowadzać badania komputerowe wzroku
 • wykonywać pomiary oftalmiczne, naprawy i konserwacje wszystkich typów okularów i pomocy wzrokowych
 • doradzać klientom w zakresie doboru opraw okularowych pod względem technicznym na podstawie pomiaru rozstawienia źrenic, szerokości osadzenia nosa i innych oraz pod względem estetycznym
 • wykonywać wszelkie naprawy i konserwacje różnych okularów
 • orientować się w profilaktyce chorób oczu i kierować klientów w razie potrzeby do lekarza okulisty
 • zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą

Podstawa programowa dla tego zawodu obejmuje następujące kwalifikacje:
M.14 – Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
M.30 – Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

ZACZYNAMY OD KWALIFIKACJI M.30!!!

Technicy optycy należą do grupy poszukiwanych pracowników.

Absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w sektorze usługowo-handlowym, w salonach optycznych, w gabinetach optometrystycznych, w punktach serwisowych, w placówkach medycznych i instytucjach naukowo-badawczych na stanowisku serwisanta i konserwatora aparatury.

Technicy optycy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania elementów i układów optyczno-mechanicznych i optoelektronicznych.

Nasi absolwenci Policealnej Szkoły Kształcenia Optyków dostają możliwość zatrudnienia w sieci salonów optycznych Doktor Marchewka, dla najzdolniejszych możliwość zatrudnienia już w trakcie nauki!!!

Ortoptysta – nowy nabór od września 2018

Kierunek kształcenia ortoptystów w Niepublicznej Szkole Medycznej zajmuje się nauką diagnozowania i leczeniem niedowidzenia, zeza oraz zaburzeń widzenia obuocznego u dzieci i dorosłych.

Nauka na tym kierunku daje przygotowanie do jednego z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku krajowym i zagranicznym.

Na tym kierunku nauczymy Cię m.in., jak:

 • diagnozować wszystkie postacie zeza, a także innych problemów związanych z ustawieniem i ruchliwością gałek ocznych
 • określać problemy z akomodacją, konwergencją, dywergencją
 • planować i prowadzić trening wzrokowy
 • prowadzić badania ortoptystyczne dorosłych i dzieci od 6 roku życia

Funkcje ortoptysty:

 • zdiagnozowanie tych aspektów widzenia, które nie są diagnozowane podczas standardowego badania okulistycznego (czyli m.in.: akomodacja, konwergencja, ruchy gałek ocznych, zez ukryty czy widzenie przestrzenne)
 • rehabilitacja wybranych funkcji wzrokowych w zakresie zaburzeń widzenia obuocznego i zaburzeń ruchomości gałek ocznych (głównie: niedowidzenie, zez)
 • wspomaganie pracy okulisty w procedurach diagnostycznych dotyczących chorób oka i systemu wzrokowego

Absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie w przychodniach leczenia zeza, gabinetach ortoptycznych i pleoptycznych, oddziałach okulistycznych, sanatoriach leczenia zeza i niedowidzenia, w przedszkolach dla dzieci zezujących i niedowidzących.

Ortoptyści mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą dotyczącą świadczenia usług medycznych w zakresie ortoptyki.

Nasi absolwenci Niepublicznej Szkoły Medycznej dostają możliwość zatrudnienia w sieci salonów optycznych Doktor Marchewka