Nasza kadra

Iwona Dobosz

Iwona-Dobosz

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego, specjalność   zarządzanie i marketing, Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.

Przebieg kariery zawodowej:

1998r. – rozpoczęcie pracy zawodowej w szkolnictwie. Nauczyciel mianowany przedmiotów ekonomicznych i wos w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie.

Egzaminator w zawodach: technik ekonomista i technik agrobiznesu.

2015r. – nauczyciel przedmiotu- działalność gospodarcza w optyce w Policealnej Szkole Kształcenia optyków w Tarnogórze.

Inne:

Odnosi sukcesy w pracy pedagogicznej, ich  efektem są finaliści  olimpiad zawodowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w edukacji dorosłych. Interesuje się światem finansów, jej pasją jest księgowość.

Współpracuje z Bankiem Pekao SA, Powiatowym Rzecznikiem Konsumenta oraz Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Uczniowie Iwony Dobosz brali udział w wielu konkursach i olimpiadach, osiągając wysokie wyniki m.in. VII miejsce  w konkursie od Licealisty do Finansisty organizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Finansistów UMCS w Lublinie.

Koordynowała realizację projektu unijnego Idea flexicurity, a jej uczniowie zdobyli III miejsce w  rozgrywkach między szkołami z Chełma, Włodawy i Krasnegostawu.

Pani Iwona Dobosz jest szkolnym koordynatorem Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości i Tygodnia Przedsiębiorczości organizowanego przez FMP w Warszawie sprzyjającego podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Młodzież przygotowana przez Iwonę Dobosz do konkursu o Samorządzie Terytorialnym organizowanego przez Wydział Politologii  UMCS w Lublinie kilkakrotnie zajmowała III miejsce w powiecie. Nagradzana nagrodami Dyrektora Szkoły i Starosty Powiatu Krasnostawskiego.

 

 

Mirosław Tomasz Jurkowski

Mirosław-Jurkowski

Wykształcenie:

Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie, specjalność eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu rolno-spożywczego.

Studia podyplomowe na  Uniwersytecie  Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, specjalność fizyka z informatyką.

Przebieg kariery zawodowej:

1993r. – rozpoczęcie pracy zawodowej w szkolnictwie.

2009r. – nauczyciel dyplomowany przedmiotów zawodowych: podstawy konstrukcji maszyn, elektrotechnika i elektronika, technologia z rysunkiem technicznym w ZSP nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie.

2009r. – wicedyrektor w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie.

2015r. -nauczyciel przedmiotu rysunek techniczny i podstawy konstrukcji maszyn w Policealnej Szkole Kształcenia optyków w Tarnogórze.

Inne:

Posiada bogate doświadczenie w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, również w pracy z dorosłymi. Nieustannie wzbogaca swój warsztat zawodowy, zdobywając nowe kwalifikacje i umiejętności. Jest osobą kontaktową, kreatywną i konsekwentną. Otrzymał wiele nagród dyrektora szkoły i Starosty Powiatu Krasnostawskiego

 

 

Magda Krzywicka – Iwan

Magda-Krzywicka

Wykształcenie:

Absolwentka  Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi, kierunek filologia angielska.

Studia podyplomowe, specjalność edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną.

Przebieg kariery zawodowej:

1998r. -rozpoczęcie pracy zawodowej w szkolnictwie. Nauczyciel języka angielskiego.

2014r. –nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie.

2015r. -nauczyciel przedmiotu – język angielski w optyce w Policealnej Szkole Kształcenia optyków w Tarnogórze.

 

Inne:

 Organizacja konkursów z języka angielskiego dla młodzieży szkół  ponadgimnazjalnych.

 Przygotowanie sesji dla Chmielarzy i Piwowarów.

 

 

Wojciech Medak

Wojciech-Medak

Wykształcenie:

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, specjalność fizyka.

Studia podyplomowe na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, specjalność informatyka.

Studia podyplomowe na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, specjalność przyroda.

Przebieg kariery zawodowej:

Nauczyciel fizyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie.

2015r. -nauczyciel przedmiotu- optyka i przyrządy optyczne w Policealnej Szkole Kształcenia optyków w Tarnogórze.

Inne:

W 2015 r., za wysokie osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze w szkole i powiecie otrzymał Nagrodę Starosty Krasnostawskiego.

Interesuje się nowymi technologiami z zakresu technologii informatycznych i cyfrowych oraz ich zastosowaniem w optyce.

 

 

Mateusz Talar

talar-004

Wykształcenie:

Absolwent Politechniki Częstochowskiej na kierunku Fizyka Techniczna (2016r.) – studia pierwszego stopnia.

Studia na Politechnice Częstochowskiej, kierunek fizyka techniczna (drugi stopień).

Absolwent PPSO Oculus w Częstochowie refrakcjonista (2011r.) – tytuł technik optyk

Przebieg kariery zawodowej:

2016r. – rozpoczęcie pracy zawodowej w szkolnictwie.

01.09.2016r.- nauczyciel przedmiotu optyka i przyrządy optyczno- mechaniczne w Niepublicznej Policealnej Szkole Kształcenia Optyków w Tarnogórze

01.09.2016r.- nauczyciel przedmiotu pomiary i technologie optyczno- mechaniczne w Niepublicznej Policealnej Szkole Kształcenia Optyków w Tarnogórze

Inne:

Ponad dziewięć lat pracy i doświadczenia w branży optycznej na stanowiskach, asystent sprzedaży, kierownik laboratorium, specjalista ds. wsparcia salonów

 

Rafał Płocienniak

Wykształcenie:

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Mechanika i Budowa Maszyn. specjalność inżynieria lotnicza

Przebieg kariery zawodowej:

2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie na stanowisku instruktor – mechanik lotniczy

2013 – rozpoczęcie pracy zawodowej jako nauczyciel praktycznych przedmiotów zawodowych w technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie

2015 – nauczyciel przedmiotów technologie lotnicze , techniki pomiarowe przedmiotów zawodowych w technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie

2016 – nauczyciel teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych w technikum Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Chełmie

2016 – nauczyciel przedmiotu pomiary i technologie optyczno- mechaniczne w Niepublicznej Policealnej Szkole Kształcenia Optyków w Tarnogórze

Inne:

Interesuje się nowymi technologiami z zakresu inżynierii lotniczej
Nieustannie wzbogacam swój warsztat zawodowy, zdobywając nowe kwalifikacje i umiejętności. Jestem osobą kontaktową, kreatywną
i konsekwentną. 

 

 

Daria Rajchel

Wykształcenie:

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność Optometria oraz Optyka okularowa

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, studia podyplomowe Biomateriały – materiały dla medycyny

Przebieg kariery zawodowej:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – nauczyciel akademicki na kierunkach Optometria i Optyka okularowa

Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu – nauczyciel przedmiotu Technologie pomocy wzrokowych

Niepubliczna Policealna Szkoła Kształcenia Optyków w Tarnogórze – nauczyciel na kierunku Technik optyk oraz Ortoptysta

Inne:

Optometrysta (NO13201) i terapeuta widzenia z wieloletnim doświadczeniem w branży optycznej. Wolontariusz Olimpiad Specjalnych w programie Zdrowe Oczy. Autor licznych publikacji w języku polskim i angielskim.