Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Jest to rodzaj kształcenia zawodowego dla dorosłych umożliwiający uzyskanie bądź uzupełnienie kwalifikacji zawodowych, znalezienie pracy, zdobycie awansu.

Polski Instytut Kształcenia Optyków wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy wprowadza do oferty edukacyjnej kwalifikacyjne kursy zawodowe dla zawodu technik optyk.

 • M.14 MONTAŻ I NAPRAWA ELEMENTÓW I UKŁADÓW OPTYCZNYCH
 • M.30 WYKONYWANIE I NAPRAWA POMOCY WZROKOWYCH

Po ukończeniu kursu słuchacz może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który jest formą oceny poziomu opanowania treści z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Osoba, która przystąpi do egzaminu i zda go z wynikiem pomyślnym otrzyma stosowny dokument potwierdzający kwalifikację w zawodzie.

Przedmioty kierunkowe

M.14 MONTAŻ I NAPRAWA ELEMENTÓW I UKŁADÓW OPTYCZNYCH

 • Podstawy konstrukcji maszyn
  • Budowa maszyn i aparatury optycznej
  • Materiałoznawstwo mechaniczno-optyczne
  • Obróbka materiałów konstrukcyjnych
  • Elektrotechnika i elektronika
 • Optyka i przyrządy optyczne
  • Optyka
  • Techniki wytwarzania elementów optycznych
  • Technologia montażu i napraw urządzeń optyczno-mechanicznych
 • Działalność gospodarcza w optyce
  • Podstawy formalno-prawne działalności gospodarczej
  • Prowadzenie przedsiębiorstwa handlowo-usługowego
 • Rysunek techniczny
 • Pomiary i technologie optyczno-mechaniczne
  • Pomiary warsztatowe i optyczne
  • Wykonywanie elementów optycznych
  • Wykonywanie podzespołów i układów przyrządów optycznych

M.30 WYKONYWANIE I NAPRAWA POMOCY WZROKOWYCH

 • Anatomia, fizjologia i patologia oka
 • Języki obce w optyce
  • Porozumiewanie się z klientem w języku obcym
  • Informacja o produktach i usługach
 • Pomoce wzrokowe
  • Dobór pomocy wzrokowych
  • Wykonywanie pomocy wzrokowych
 • Technologie pomocy wzrokowych
  • Materiałoznawstwo oftalmiczne
  • Techniki wytwarzania pomocy wzrokowych
 • Pomiary i technologie optyczne-mechaniczne

Czas trwania kursów

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym – 2 semestry

Łączna ilość godzin zajęć w każdym z kursów to 750 godzin.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Sekretariatem PIKO – KONTAKT

Formularz rekrutacyjny

Adres zameldowania inny niż adres zmieszkania