KSZTAŁCIMY, BY INNI MOGLI KSZTAŁCIĆ

Policealna Szkoła Kształcenia Optyków w Tarnogórze od września 2017 roku realizuje projekt:

„Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 

W ramach projektu kształcimy nauczycieli z Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie, którzy po ukończeniu naszej szkoły będą mogli nauczać przedmiotów zawodowych, kształcąc tym samym swoich uczniów.

Od początku września 2017r., w Policealnej Szkole Kształcenia Optyków w Tarnogórze realizowany jest projekt „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”.

Realizujemy go we współpracy z Urzędem Miasta Lublin. Termin realizacji to lata 2017– 2019. Projekt ten ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych naszych słuchaczy, którzy uczą się w zawodzie technik optyk. Dodatkowe umiejętności, które nabędą słuchacze w trakcie realizacji projektu przyczynią się do zwiększenia szans na zdobycie lepszej pracy.

W ramach projektu prowadzone są m. in. następujące działania:

  • praktyki zawodowe w sieci salonów Doktor Marchewka- w ramach których słuchacze podnoszą swoje kompetencje.
  • zajęcia z języka obcego – języka angielskiego branżowego w zawodzie technik optyk.
  • zajęcia z przedmiotów zawodowych – np. pomiary i technologie optyczno- mechaniczne, anatomia, fizjologia i patologia oka, pomoce wzrokowe.
  • zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych z kwalifikacji M.14 i M.30.

Dajemy słuchaczom możliwość pracy na nowoczesnym sprzęcie pod okiem wykwalifikowanej i doświadczonej kadry we w pełni wyposażonych salach PIKO.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli.