Kolejny zjazd w II semestrze za nami!

W dniach 23-24.04.2016r., odbył się zjazd dla kierunku Technik optyk. Uczniowie zgłębiali wiedzę z przedmiotów: pomiary i technologie optyczno- mechaniczne, optyka i przyrządy optyczne oraz podstawy konstrukcji maszyn.

Semestr I przystąpił do egzaminu z rysunku technicznego.