Haft Matematyczny

Za nami pierwsze (ale nie ostatnie, jak deklarują uczestniczki) warsztaty pn. „Haft Matematyczny”.

Dziękujemy pani Małgorzacie Siudem za prowadzenie szkolenia i wesołym, energicznym i aktywnym paniom z Koła Gospodyń Wiejskich za udział w warsztatach „Haft Matematyczny”.

Zapraszamy do korzystania z naszych ofert warsztatów i szkoleń w ramach działalności Niepublicznego Centrum Kształcenia Zawodowego PIK w Tarnogórze.